---

Denné zamyslenie na 19. október

 

Existuje nespočetné množstvo spôsobov, ktorými možno zmerať môj pokrok a rast v programe Anonymných gamblerov. Jedným z najdôležitejších je moje vedomie, že viac nie som povinný takmer nutkavo všetko a všetkých súdiť. Mojou jedinou úlohou dnes je pracovať na zmene seba samého, a nie druhých ľudí, miest a vecí. Posadnutosť neustálym posudzovaním bola pre mňa svojím spôsobom rovnako ťaživá ako posadnutosť hraním. Som vďačný, že obe bremená mi boli sňaté z pliec.

 

Keď budem súdiť, pripomeniem si, že vstupujem do Božieho teritória?

 

Dnes sa modlím

Odpusť mi moje nedovolené vstupy, keď sa zo mňa stáva samozvaný sudca ľudí, ktorí sú mi rovní. Tým, že ich posudzujem, miešam sa do ich práv posudzovať samých seba a do práv Boha na najvyššom súde zo všetkých. Nech zahodím všetky moje nástroje odsudzovania – môj vlastný meter, moje vlastné porovnávania, moje nedosiahnuteľné normy – a nech prijímam každého človeka ako neporovnateľného jednotlivca.

 

Dnes si zapamätám

Zahoď staré metre.

 

---

Denné zamyslenie na 20. október

 

Predtým ako som si priznal svoju bezmocnosť voči hraniu, bola moja sebaúcta na bode mrazu. Prišiel som k Anonymným gamblerom ako nikto, kto zúfalo chcel byť niekým. Pri pohľade späť vidím, aká bola moja sebaúcta roztrhaná a zdanlivo neopraviteľná. Postupne mi Program umožnil dosiahnuť dokonca ešte väčší zmysel pre sebaúctu. Dospel som k prijatiu seba, uvedomujúc si, že nie som až taký zlý, za akého som sa vždy pokladal.

 

Učím sa, že moja sebaúcta nie je závislá od prijatia ostatných, ale že ide naozaj o „vnútornú prácu“?

 

Dnes sa modlím

Keď mi je ťažko a cítim sa nanič, nech mi moja Vyššia sila a moji kamaráti v skupine pomôžu pochopiť, že hoci som „padol“, nebol som „zosadený“. Nech už som bol v čase mojich hráčskych dní akokoľvek chorý, so sebaúctou biedneho červíka, nech viem, že stále som mal právo voľby. A rozhodol som sa niečo so sebou urobiť. Nech je táto dobrá voľba základom pre moju znovu oživenú sebaúctu.

 

Dnes si zapamätám

Nebudem do seba kopať, keď sa cítim nanič.

 
---

Denné zamyslenie na 21. október

 

Medzi pojmami sebaláska a láska k sebe je obrovský rozdiel. Sebaláska je dôsledok nafúknutého ega, okolo ktorého sa v našom zdeformovanom pohľade na svoju vlastnú dôležitosť musí všetko točiť. Sebaláska je úrodnou pôdou pre nepriateľstvo, aroganciu a hromadu iných charakterových chýb, ktoré nás robia nevšímavými k akémukoľvek inému hľadisku mimo nášho. Na rozdiel od toho láska k sebe je uznaním našej dôstojnosti a hodnoty ako ľudskej bytosti. Láska k sebe je vyjadrením sebarealizácie, z ktorej pramení pokora.

 

Verím, že druhých môžem milovať najlepšie, až keď nadobudnem lásku k sebe?

 

Dnes sa modlím

Nech ma Boh, ktorý ma miluje, učí milovať samého seba. Nech si všimnem, že tí najarogantnejší a do všetkého sa starajúci ľudia nie sú si tak celkom istí sami sebou. Miesto toho majú sklon mať strašne nízku mienku o sebe a neistotu, ktorú zakrývajú veľkoleposťou a peknými ozdobnými doplnkami. Nech mi Boh ukáže, že keď sa dokážem mať rád, robím Mu náležitú česť, pretože každá živá bytosť je Jeho dielom.

 

Dnes si zapamätám

Pokúsim sa mať sa rád.

 
---

Denné zamyslenie na 22. október

 

„Nie každý, kto pozná svoju myseľ, pozná aj svoje srdce,“ napísal La Rochefoucauld. Program Anonymných gamblerov má nevyčísliteľnú hodnotu pre tých z nás, uzdravujúcich sa patologických hráčov, ktorí chcú poznať sami seba a ktorí majú dosť odvahy na to, aby sa usilovali o rast prostredníctvom sebaspytovania a sebazdokonaľovania. Ak si zachovám úprimnosť, otvorenosť mysle a ochotu, program AG mi umožní zbaviť sa mojich klamných postojov a charakterových chýb, ktoré mi dlho bránili v tom, aby som sa stával človekom, ktorým chcem byť.

 

Snažím sa pomáhať druhým pochopiť Dvanásť krokov uzdravenia AG? Odovzdávam toto posolstvo svojím príkladom?

 

Dnes sa modlím

Žiadam Boha o požehnanie pre spoločenstvo Anonymných gamblerov, ktoré mi ukázalo o mne tak veľa, čomu som nebol ochotný čeliť sám. Nech mám odvahu byť konfrontovaný a konfrontovať druhých, nie iba preto, aby som bol úprimný kvôli úprimnosti samotnej, čo môže byť dostatočná pohnútka, ale aby som dovolil sebe a druhým v skupine rásť v sebapoznaní.

 

Dnes si zapamätám

Sme si navzájom zrkadlami.

 
---

Denné zamyslenie na 23. október

 

„Naše vlastné ja je dobre ukryté pred naším vlastným ja,“ napísal raz jeden uznávaný filozof. „Zo všetkých baní plných pokladov ťažíme z tej vlastnej až na poslednom mieste.“ Dvanásť krokov uzdravenia Anonymných gamblerov mi umožňuje vyhrabať moje skutočné ja; to, ktoré bolo tak dlho zahrabané pod mojou zúfalou potrebou potvrdenia u iných. Vďaka programu Anonymných gamblerov a mojej Vyššej sile som začal nadobúdať ozajstný zmysel pre seba samého a príjemný pocit sebadôvery. Už viac nepotrebujem reagovať ako chameleón, meniac farbu od jednej chvíle k druhej, márne sa snažiac byť všetkým pre všetkých.

 

Snažím sa byť vždy verný sám sebe?

 

Dnes sa modlím

Aby som bol úprimný sám k sebe a aby som s pomocou Boha a mojich priateľov pokračoval v snahe poznávať moje skutočné ja. Nech viem, že nemôžem byť stmelená, celkom vymedzená a absolútne súdržná osobnosť z ničoho nič. Vyvinúť sa do takejto osobnosti a objaviť svoje hodnoty a priority môže trvať nejaký čas. Nech viem už teraz, že mám dobrú východiskovú pozíciu na ceste k tomu, kým chcem byť.

 

Dnes si zapamätám

Som na ceste k tomu, aby som bol tým, kým chcem byť.

 
---

Denné zamyslenie na 24. október

 

„Nemôžete sa pohrávať so zvieraťom vo vás ak sa nestanete celkom živočíšnym, pohrávať sa s nečestnosťou bez toho, aby ste sa vzdali práva na pravdu, pohrávať sa s krutosťou bez straty citlivosti mysle. Ten, kto si chce udržať svoju záhradu upravenú, si nerezervuje políčko pre burinu,“ – Dag Hammarskjöld. Ak si chcem udržať svoju záhradu upravenú, musím vždy pamätať na to, aby som si nenechával miesto pre burinu, ktorá ma neskôr môže zaskočiť nepripraveného. Keď sa uvádzam do pokušenia tým, že sledujem kurzy, kontrolujem výhry v lotérii, alebo počúvam reči mojich starých kamarátov súvisiace s hraním, možno si rezervujem políčko, kde môže rásť burina.

 

Viem, že ak zrazu prídem k peniazom, za ktoré nie som zodpovedný, z tejto situácie vyklíči iba burina?

 

Dnes sa modlím

Nech trávim viac času vytrhávaním buriny, hnojením a rozširovaním políčok, ktoré prinášajú úrodu v podobe šťastia, radosti, pokoja a vyrovnanosti, miesto toho, aby som si vyčleňoval políčka pre burinu – nešťastie, bolesť a utrpenie. Nech nezabúdam, že táto burina bude vždy pripravená rásť, ak nebudem ostražitý záhradník.

 

Dnes si zapamätám

Žneme čokoľvek, čo zasievame.

 
---

Denné zamyslenie na 25. október

 

Moja hráčska závislosť vystupovala ako zlodej v toľkých ohľadoch, že ich ani nedokážem zrátať. Olúpila ma nielen o peniaze a materiálne veci, ale aj o dôstojnosť a sebaúctu, kým moja rodina a kamaráti trpeli spolu so mnou. Gambling ma tiež olúpil o schopnosť poriadne sa o seba starať; tak, ako by sa o mňa staral Boh. Dnes som však na rozdiel od tohto schopný pravej lásky k sebe samému – až do tej miery, že si viem zaistiť viac lásky ako potrebujem. Takže rozdávam túto lásku iným ľuďom v programe Anonymných gamblerov, práve tak ako oni rozdávajú svoju lásku mne.

 

Ďakujem Bohu za to, že ma priviedol do Programu, v ktorom sú ľudia láskou privádzaní späť ku zdraviu?

 

Dnes sa modlím

Bohu vďaka za spôsob života, ktorý plodí takú lásku a starostlivosť, že my v programe AG nemôžeme inak ako učiť sa milovať druhých. Keď vidím, že sa o mňa niekto zaujíma, mám väčšiu tendenciu k presvedčeniu, že predsa len som asi hodný takéhoto záujmu. Nech som si vždy vedomý lásky, ktorú som už teraz schopný dávať, a nech ju aj dávam.

 

Dnes si zapamätám

Ak sa niekto o mňa zaujíma, môžem mať pocit, že som hodný takéhoto záujmu.

 
---

Denné zamyslenie na 26. október

 

Občas, keď vidím slogan „Vďaka Bohu nie som v takej situácii ja,“ spomínam si, ako som tieto slová nečujne vyslovoval, keď som videl iných, ktorých hráčska závislosť priviedla do niečoho, čo som považoval za stav „beznádeje a bezmocnosti“. Tento slogan som dlho používal na podporu popierania mojej vlastnej závislosti a dovoľoval som si radšej ukazovať na druhých, zdanlivo horších ako som ja. „Ak sa tam niekedy dostanem ja, prestanem hrať,“ bol môj často opakovaný refrén. Dnes sú slová Vďaka Bohu nie som v takej situácii ja mojou modlitbou vďačnosti, ktoré mi pripomínajú, aby som bol vďačný mojej Vyššej sile za uzdravenie, život a spôsob života, ktorý som našiel v programe Anonymných gamblerov.

 

Bol vôbec niekedy niekto viac beznádejný a bezmocný ako ja?

 

Dnes sa modlím

Nech viem, že vďaka Bohu nie som mŕtvy alebo duševne chorý, pretože sem sa dostali iní, ktorí sa dali na cestu hráčskej závislosti, vtedy keď aj ja, a už nie sú medzi nami. Nech táto istá Božia milosť pomôže tým, ktorí sú stále chytení v špirále a nepochybne smerujú k pohrome.

 

Dnes si zapamätám

Som svedkom úžasnej Božej milosti.

 

Kontakt

Anonymní gambleri Trenčín miesto pravidelných stretnutí:
Kostol Sv. Rodiny (sídlisko Juh)
Trenčín
nehazardujtn@gmail.com