---

Denné zamyslenie na 18. január

 

Ak sme rozhodnutí prestať hrať, nesmie existovať absolútne nič, čo si necháme v rezerve – ani len hmlistá predstava, že naše nutkavé konanie sa jedného dňa obráti. Naša obnova nastáva skrze nádherný paradox Dvanástich krokov – sila pramení z úplnej porážky a strata nášho starého života je predpokladom pre nájdenie nového.

 

Som presvedčený, že sila prichádza v bezmocnosti? Verím, že ak uvoľním svoj život zo svojho zovretia, uľaví sa mi?

 

Dnes sa modlím

Nech spoznám silu cez bezmocnosť, víťazstvo cez kapituláciu, triumf cez porážku. Nech sa učím vzdať sa akéhokoľvek náznaku skrytej pýchy, ktorá ma presviedča že „to zvládnem sám.“ Nech je moja vôľa ponorená do všemocnej vôle Boha a nech je ňou vedená.

 

Dnes si zapamätám

Pusti to a nechaj to na Boha.

 

---

Denné zamyslenie na 19. január

 

Bolo pre mňa oveľa ľahšie prijať moju bezmocnosť voči hraniu ako prijať predstavu, že nejaká Vyššia sila môže dosiahnuť to, čo som nebol schopný dosiahnuť sám. Tým, že som vyhľadal pomoc a prijal spoločenstvo iných, podobne sužovaných ľudí, ma moja silná túžba opustila. Uvedomil som si, že ak som robil to, čo som bol bezmocný robiť sám, potom som to iste robil vďaka nejakej Sile mimo mňa, ktorá bola zjavne väčšia.

 

Odovzdal som svoj život do rúk Boha?

 

Dnes sa modlím

Nech Boh odstráni vo mne arogantnú pýchu, ktorá mi bráni v tom, aby som ho počúval. Nech sa moja nezdravá závislosť od hazardných hier a moja závislosť od tých, čo sú mi nablízku, premení na spoliehanie sa na Boha. Iba v tomto druhu závislosti/spoliehania sa na Vyššiu silu dosiahnem svoju vlastnú premenu.

 

Dnes si zapamätám

Som závislý od Boha.

 
---

Denné zamyslenie na 20. január

 

Keď dovolím, aby som sa upínal na problém, problém sa zhorší. No keď dovolím, aby som sa upol na riešenie, situácia sa zlepší. Moje dnešné problémy s peniazmi majú oveľa menší význam, keď sa sústredím na svoje uzdravovanie a trvalú abstinenciu namiesto toho, aby som trávil svoj čas tým, že si budem želať, aby som nemal žiadne dlhy. Moje niekdajšie veľké ilúzie o bohatstve bez dlhov sú dnes presne tým istým – ilúziami. Moje šťastie dnes závisí od môjho prijatia finančného bremena, ktoré som si vytvoril a plánov, ako sa ho budem postupne zbavovať nejakým rozumným spôsobom.

 

Je mi jasné, že moja trpezlivosť v týchto záležitostiach je dôležitou súčasťou môjho uzdravovania?

 

Dnes sa modlím

Nech nezabúdam, že môj život sa obracal k horšiemu počas dlhého časového obdobia. Moje uzdravovanie bude nasledovať podobný proces, ale opačným smerom: obracať sa postupne k lepšiemu počas dlhého časového obdobia.

 

Dnes si zapamätám

Moje nedostatky sa zväčšujú iba ak im to dovolím.

 
---

Denné zamyslenie na 21. január

 

Každý človek je súčasťou Božej ekonómie. Všetci sme deti Boha a je nepravdepodobné, žeby mal v úmysle niekoho uprednostňovať. Takže je pre nás všetkých nevyhnutné prijímať akékoľvek pozitívne dary, ktoré dostávame s hlbokou pokorou. Potrebujeme mať neustále na pamäti, že naše negatívne postoje boli spočiatku nevyhnutné ako prostriedok, ktorý nás doviedol do stavu, v ktorom sme boli pripravení prijať dar pozitívnych postojov cez skúsenosť premeny.

 

Prijímam skutočnosť, že moja závislosť a dno, na ktoré som si nakoniec siahol, sú základom, na ktorých spočíva môj duchovný základ?

 

Dnes sa modlím

Nech viem, že od prvého momentu, kedy som si priznal svoju bezmocnosť, sa Bohom daná sila stala mojou. Každý krok, ktorý som spravil od tohoto momentu porážky, bol krokom správnym smerom. Prvý krok je obrovský krok. Hoci to často uvádza do zúfalstva, nech si uvedomujem, že mi musí dôjsť nádej, aby som mohol byť naplnený novou nádejou, že musím byť oslabený o trucovitosť, aby som mohol poznať vôľu Boha.

 

Dnes si zapamätám

Sila cez bezmocnosť.

 
---

Denné zamyslenie na 22. január

 

Sme v pravom zmysle slova uväznení našou neschopnosťou či neochotou požiadať o pomoc Silu väčšiu ako sme my. No časom predsa prosíme o uvoľnenie zo zajatia samých seba, aby sme mohli lepšie plniť Božiu vôľu. Ako kedysi povedal Rámakrišna, „Ako kalné vody nemôžu odrážať Slnko alebo mesiac, ani duša posadnutá myšlienkou ‚ja a moje‘ nemôže odrážať Všemohúceho.“

 

Oslobodzujem sa z väzenia zaťatosti a pýchy, ktoré som si vybudoval? Prijímam slobodu?

 

Dnes sa modlím

Nech pojem sloboda nadobúda pre mňa nové významy; nielen „slobodu od“ mojej závislosti, ale aj „slobodu pre“ jej prekonanie. Nielen slobodu od otroctva mojej svojvôle, ale aj slobodu pre počúvanie a uskutočňovanie vôle Boha.

 

Dnes si zapamätám

Sloboda od (niečoho) znamená slobodu pre (niečo iné).

 
---

Denné zamyslenie na 23. január

 

Nikdy sa nesmieme dať oklamať ničotnou filozofiou, že sme iba nešťastné obete nášho údelu, našich životných skúseností a nášho prostredia – že tieto sú jediné sily, ktoré robia za nás naše rozhodnutia. Toto nie je cesta k slobode. Musíme veriť, že si naozaj môžeme vyberať. Ako závislí ľudia sme stratili schopnosť vybrať si, či naša choroba bude pokračovať. A predsa sme nakoniec urobili rozhodnutia, ktoré privodili naše uzdravenie.

 

Verím, že tým, že „dospievam k ochote“, vyberám si tú najlepšiu možnosť?

 

Dnes sa modlím

Nech sa zbavím predstavy, že som obeťou sveta, nešťastným stvorením, ktoré uviazlo v spleti okolností, z čoho možno vyvodiť, že druhí „by mi to mali vynahradiť“, pretože ja znášam na tomto svete ťažký údel. Vždy je nám daná voľba. Nech mi Boh pomáha správne si vyberať.

 

Dnes si zapamätám

Boh nie je bábkar.

 
---

Denné zamyslenie na 24. január

 

Medzi mnohými darmi, ktoré nám ponúka program Anonymných gamblerov je dar slobody. Avšak, paradoxne, dar slobody nie je zadarmo. Slobodu možno dosiahnuť iba zaplatením ceny, ktorá nesie názov prijatie. Práve tak, ak sa dokážeme poddať Božiemu vedeniu, bude nás to stáť našu svojvôľu – „komoditu“ takú cennú pre tých z nás, ktorí si vždy mysleli, že vieme a mali by sme to mať všetko pod kontrolou.

 

Je dnes moja sloboda hodná ceny prijatia?

 

Dnes sa modlím

Nech ma Boh učí prijatiu – schopnosti prijať veci, ktoré nemôžem zmeniť. Bože, daj mi tiež odvahu, aby som zmenil to, čo zmeniť môžem. Bože, pomôž mi prijať chorobu mojej závislosti a daj mi odvahu zmeniť moje návykové správanie.

 

Dnes si zapamätám

Prijmi závislosť, zmeň správanie.

 
---

Denné zamyslenie na 25. január

 

Napriek nášmu rastúcemu porozumeniu programu Anonymných gamblerov a jeho Dvanástich krokov sa nám niekedy zdá ťažké veriť, že náš nový spôsob života vedie k osobnej slobode. Predpokladajme napríklad, že sa cítim uväznený v nepríjemnej práci alebo problematickom osobnom vzťahu. Čo s tým robím? V minulosti bola moja reflexná reakcia snažiť sa manipulovať veci a ľudí okolo mňa, aby boli pre mňa prijateľnejšie. Dnes si uvedomujem, že toto mi šťastie neprinesie.

 

Učím sa, že sloboda od zúfalstva a frustrácie môže prísť iba prostredníctvom zmeny mojich postojov, ktoré mi neustále spôsobujú zármutok?

 

Dnes sa modlím

Nech jasne vidím a nech sa zastavím, keď manipulujem životy ľudí okolo mňa – pracovných kolegov, priateľov, členov rodiny. Nech si vždy uvedomujem, že zmena musí nastať v mojom vnútri.

 

Dnes si zapamätám

Zmena, ktorá vychádza z môjho vnútra.

 

Kontakt

Anonymní gambleri Trenčín miesto pravidelných stretnutí:
Kostol Sv. Rodiny (sídlisko Juh)
Trenčín
nehazardujtn@gmail.com