---

Denné zamyslenie na 23. november

 

Predtým, ako som prišiel k Anonymným gamblerom, bol som ako herec, ktorý trval na tom, že bude písať scenár, produkovať, režírovať, jednoducho riadiť celé predstavenie. Musel som to robiť po svojom, neustále sa usilujúc nastavovať a meniť svetlá, repliky, scény a, najviac zo všetkého, výkony ostatných aktérov. Keby sa len všetko dialo tak, ako som to nastavil a ľudia by sa správali, ako som si to želal, predstavenie by bolo fantastické. Môj sebaklam ma viedol k presvedčeniu, že keby sa oni všetci zlepšili, všetko by bolo skvelé. Samozrejme, nikdy to tak nevyšlo.

 

Nie je udivujúce, ako sa zdá, že ostatní sa „dávajú do formy“, teraz, keď som sa prestal snažiť všetko a všetkých riadiť?

 

Dnes sa modlím

Nech si vytlčiem z hlavy to staré nutkanie všetko a všetkých ovládať. Boli časy, kedy som to robil priamo alebo nepriamo, prostredníctvom manipulácie, tajných rokovaní a odbočiek. Nech viem, že ak som ten, ktorý vždy ťahá za nitky bábok, som tiež ten, kto pocíti sklamanie, keď spadnú alebo sa zošmyknú z pódia.

 

Dnes si zapamätám

Môžem „dať do formy“ jedine seba.

 

---

Denné zamyslenie na 24. november

 

Hoci sme prišli do spoločenstva AG, aby sme riešili svoj konkrétny problém, čoskoro sme si začali uvedomovať, že tu nájdeme nielen slobodu od závislosti, ale tiež slobodu žitia v reálnom svete bez strachu a frustrácie. Zistili sme, že riešenia sú v nás samých. S pomocou mojej Vyššej sily môžem obohatiť svoj život o útechu, radosť a hlboký pokoj.

 

Mením sa zo svojho najväčšieho nepriateľa na svojho najlepšieho priateľa?

 

Dnes sa modlím

Nech chválim moju Vyššiu silu za moje slobody: od hráčskej závislosti, duchovného úpadku, samoty, strachu, kolísania medzi pýchou a ponížením, zúfalstvom, mylných predstáv, povrchnosti a záhuby. Vzdávam vďaky za spôsob života, ktorý mi prináša tieto slobody a vypĺňa prázdne miesta extra dobrotou a pokojom mysle.

 

Dnes si zapamätám

Ďakujem za všetky moje slobody.

 
---

Denné zamyslenie na 25. november

 

„To všetko, čo máš, sa Ti môže zdať málo. Možno túžiš mať oveľa viac. Predstav si však malé deti, ktoré strkajú ruky do nádoby s úzkym hrdlom, aby si z nich vytiahli cukríky. Ak si naberú do dlane veľa cukríkov, neprepchajú ju cez hrdlo a rozplačú sa. Keď ale zopár z nich pustia, zvyšné sa im podarí vytiahnuť. Aj ty, nelipni na svojej túžbe a neprahni po tom, aby si mal príliš veľa“, píše grécky filozof Epiktetos. Nech teda od nikoho neočakávam príliš veľa, obzvlášť nie od seba. Nech sa učím byť spokojný aj vtedy, ak niečo nemám v takej miere, ako by som si želal, a nech som ochotný prijať to a byť za to vďačný.

 

Prijímam s vďakou všetko to dobré, čo ku mne už prišlo cez program Anonymných gamblerov?

 

Dnes sa modlím

Nech objavím vo svojom vnútri to „nevinné“ baženie, ktoré mi môže brániť v tom, aby som sa tešil zo všetkého, čo mám. Ak sa naučím nechcieť príliš veľa a neočakávať príliš veľa, potom, keď sa tieto očakávania nenaplnia, nebudem sklamaný. Nech vďačne prijímam všetko, čo mi Božia milosť dopriala.

 

Dnes si zapamätám

Jedine ja sám sa môžem oslobodiť od neukojiteľnej túžby „mať viac“.

 
---

Denné zamyslenie na 26. november

 

V našich začiatkoch v Anonymných gambleroch sme sa zbavili pôžitkov plynúcich z hrania a hráčskeho prostredia. Museli sme sa ich zbaviť, pretože sme vedeli, že by nás isto zabili. Zbavili sme sa situácií, ale nemohli sme sa zbaviť našej závislosti, kým sme nepodnikli ďalšie kroky. A tak sme sa museli naučiť doslova odhodiť sebaľútosť, sebaospravedlňovanie, pokrytectvo a svojvôľu von oknom. Museli sme zliezť z nestabilného rebríka, ktorý mal byť ľahkou cestou k peniazom, majetku a prestíži. Museli sme prevziať osobnú zodpovednosť. Aby sme nadobudli dostatok pokory a sebaúcty, aby sme vôbec zostali nažive, museli sme sa vzdať našich dôverne známych vlastností – našej hnacej ambície a nerealistickej pýchy.

 

Som skutočne zbavený bremien a reťazí, ktoré ma kedysi spútavali?

 

Dnes sa modlím

Nech prejavujem uznanie mojej Vyššej sile nielen za to, že ma zbavila mojej hráčskej závislosti, ale aj za to, že ma učí odstraňovať moje staré náročné, bezohľadne ambiciózne „ja“ zo všetkých mojich duchovných a pozemských vzťahov. Zo srdca ďakujem za všetky veci, ktoré som sa naučil i odnaučil, za moju vlastnú vieru a za Božiu milosť.

 

Dnes si zapamätám

Vďačnosť za Božiu milosť.

 
---

Denné zamyslenie na 27. november

 

Program Anonymných gamblerov nám ukazuje, ako premeniť nesplniteľné sny minulosti do uspokojivej reality a naozajstného zmyslu pre účelnosť, spolu s narastajúcim vedomím o moci Boha v našich životoch. Učia nás, že je v poriadku mať hlavu v oblakoch pri Ňom, ale nohami by sme mali stáť pevne na zemi. Tu sú ostatní ľudia; tu musíme vykonať svoju prácu.

 

Vidím nejaký rozpor medzi mojím vedomím Boha a účelným životom „tu a teraz“?

 

Dnes sa modlím

Nech moja nová „realita“ v sebe zahŕňa nielen základné súčasti každodenného života, ale aj moju duchovnú realitu, moje narastajúce vedomie o prítomnosti Boha. Nech je v tejto novej realite miesto aj pre moje sny – nie však myseľ unášajúce fantázie minulosti alebo pozostatky mojich bludov, ale produkty zdravej obrazotvornosti. Nech mám v úcte tieto sny, nech ich zakotvujem v pozemských možnostiach a nech ich pretavujem do užitočnej kreativity.

 

Dnes si zapamätám

V nebi je miesto pre „tu a teraz“.

 
---

Denné zamyslenie na 28. november

 

Naša viera v Boha, ktorý pôsobí v nás a v našich životoch, nás nezbavuje zodpovednosti. Namiesto toho upevňuje naše snahy, dodáva nám sebadôveru a sebaistotu a uschopňuje nás správať sa rozhodne a múdro. Strach robiť rozhodnutia sa vytráca. Postupne sa prestávame báť podnikať kroky, ktoré sa zdajú byť nevyhnutné na správne zvládanie konkrétnych situácií.

 

Verím, že Boh pôsobí nad mojím ľudským úsilím a že moja viera a dôvera v Neho prinesie výsledky, ktoré budú ďaleko prevyšovať moje očakávania?

 

Dnes sa modlím

Nech moja dôvera v Boha nikdy neochabne. Nech táto viera podopiera môj optimizmus, sebaistotu, a vieru v moje vlastné rozhodovanie. Nech si nikdy nezakrývam zrak pred zázrakom Božej práce a nech nepodceňujem múdrosť Jeho riešení.

 

Dnes si zapamätám

Všetka naša minulá nádej sa premení v našu budúcu pomoc.

 
---

Denné zamyslenie na 29. november

 

Na rozdiel od toho, čo si niektorí ľudia myslia, slogan „Pusti to a nechaj to na Boha“ nie je vyjadrením apatie, postojom porazenectva alebo neochotou prijímať zodpovednosť. Tí, ktorí sa otáčajú chrbtom k svojim problémom, to „nepúšťajú a nenechávajú na Boha,“ ale miesto toho zanechávajú svoj záväzok konať podľa Božej inšpirácie a vedenia. Nežiadajú a ani neočakávajú pomoc; chcú, aby to všetko urobil sám Boh.

 

Uvedomujem si pri hľadaní Božieho vedenia, že hlavná zodpovednosť je na mne?

 

Dnes sa modlím

Nech nedovoľujem sám sebe, aby som bol lenivý iba preto, lebo si myslím, že aj tak všetko vykoná Boh. (Takáto apatia mi pripomína moje staré bezmocné ja; to, ktoré nariekalo, že svet ľahne popolom, že civilizácia mieri do záhuby a ja s tým nedokážem vôbec nič urobiť.) Nech tiež nepoužívam slogan „nechaj to na Boha“, nech to urobí, ako ospravedlnenie pre moju ignoráciu problémov bez toho, že by som sa vôbec o niečo pokúsil. Nech je Boh mojou inšpiráciou a nech ja som nástrojom Boha.

 

Dnes si zapamätám

Boh vedie tých, ktorí si sami pomáhajú.

 
---

Denné zamyslenie na 30. november

 

Ak zmýšľaš negatívne a nie si ešte stále pripravený otočiť sa v tomto o 180 stupňov, tu je návod, ktorý ti pomôže cítiť sa mizerne tak dlho, ako si len želáš. Po prvé, nechodievaj na mítingy AG. Ak sa tam náhodou ocitneš, neotváraj ústa ani myseľ a ruky si nechaj zastrčené vo vreckách. Nesnaž sa vyriešiť žiaden zo svojich problémov, nikdy sa nesmej na sebe a nedôveruj iným ľuďom v programe. A predovšetkým sa v nijakom prípade nesnaž žiť v prítomnosti. Len kŕm svoje fantázie o budúcnosti nereálnosťami.

 

Som si vedomý toho, že negatívne zmýšľanie znamená brať sám seba vždy smrteľne vážne a nemať čas na smiech a život?

 

Dnes sa modlím

Ak sa cítim negatívne, nech sa dokážem pozrieť do zrkadla, či na sebe neuvidím jeden zo symptómov ako sú uzavretá myseľ, zavreté ústa, nútený úsmev, tvrdohlavosť, nemenný pohľad jedným smerom a žiadny náznak humoru. Bože, daj mi schopnosť často sa smiať na sebe, pretože potrebujem tento smiech na vysporiadanie sa zo zmätkom, ktorý denne prináša život.

 

Dnes si zapamätám

Zasmej sa sám sebe.

 

Kontakt

Anonymní gambleri Trenčín miesto pravidelných stretnutí:
Kostol Sv. Rodiny (sídlisko Juh)
Trenčín
nehazardujtn@gmail.com